หน้าหลัก > กิจกรรม

12 ก.ย.2562 ประชุมคณะกรรมการเจรจาข้อตกลงฯ
12 ก.ย.2562 ประชุมคณะกรรมการเจรจาข้อตกลง เวลา 13.00 น. ห้องประชุมสำนักงานอธิการบดี ชั้น 5 ...
30 ส.ค. 62 - 13 ก.ย. 62
ประชุมคณะกรรมการโอนเปลี่ยนแปลงฯ
25 พ.ย. 62 ประชุมคณะกรรมการโอนเปลี่ยนแปลงฯ ห้องประชุมสนอ.ชั้น 5 เวลา 10.00 น. ...
20 พ.ย. 62 - 26 พ.ย. 62
13ธค62อบรมระบบสารสนเทศeMENSCR
13 ธ.ค.62 อบรมระบบสารสนเทศeMENSCR เวลา 9.00 น. ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 2 อาคาร31 ...
11 ธ.ค. 62 - 14 ธ.ค. 62
กิจกรรมปัจจุบัน