หน้าหลัก > ประกาศ > ประกาศ > อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพวิทยากรพี่เลี้ยง
อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพวิทยากรพี่เลี้ยง

ผู้ดูแลเว็บ กองแผน
2019-05-13 09:44:07

วันพฤหัสบดีที่ 16 พ.ค.2562 เวลา 09.00 น. อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพวิทยากรพี่เลี้ยง (Facilitator) ณ ห้องประชุมช่อแก้ว