หน้าหลัก > ประกาศ > ประกาศ > ประชุมคณะกรรมการจัดทำบัญชีต้นทุนต่อหน่วย
ประชุมคณะกรรมการจัดทำบัญชีต้นทุนต่อหน่วย

ผู้ดูแลเว็บ กองแผน
2019-05-14 10:54:13

23 พ.ค. 2562 ประชุมคณะกรรมการจัดทำบัญชีต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต ระดับหน่วยงาน ณ ห้องประชุมพิสมัยพิมลสัตย์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม อาคาร 43 ชั้น 5