หน้าหลัก > ประกาศ > ประกาศ > แนวทางการจัดสรรงบประมาณ พ.ศ. 2563
แนวทางการจัดสรรงบประมาณ พ.ศ. 2563

ผู้ดูแลเว็บ กองแผน
2019-05-13 09:38:30

วันอังคารที่ 14 พ.ค.2562 เวลา 13.00 น. แนวทางการจัดสรรงบประมาณ พ.ศ. 2563 และการปรับเปลี่ยนโครงการการบริหารจัดการศูนย์การศึกษา จังหวัดอุดรธานี ณ ห้องประชุมเบญจมราช