หน้าหลัก > ประกาศ > ประกาศ > สัมมนาเครือข่ายองค์กรการเรียนรู้ฯ(Mini_UKM) ครั้งที่ ๒๑
สัมมนาเครือข่ายองค์กรการเรียนรู้ฯ(Mini_UKM) ครั้งที่ ๒๑

ผู้ดูแลเว็บ กองแผน
2019-05-03 10:29:22

โครงการสัมมนาเครือข่ายองค์กรการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา (Mini_UKM) ครั้งที่ ๒๑ ระหว่างวันที่ ๓๐ พฤษภาคม - ๑ มิถุนายน ๒๕๖๒