หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวสารกองนโยบายและแผน > แสดงความยินดีกับอธิการบดีมรภ.เพชรบูรณ์และแลกเปลี่ยนแนวทางการปฏิบัติงาน
แสดงความยินดีกับอธิการบดีมรภ.เพชรบูรณ์และแลกเปลี่ยนแนวทางการปฏิบัติงาน

ผู้ดูแลเว็บ กองแผน
2018-01-22 10:28:19

เมื่อ 17 ม.ค.2561 กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เข้าศึกษาดูงานและหารือแลกเปลี่ยนในด้านการประกันคุณภาพ การบริหารงบประมาณ และแนวทางการทำ ITA ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ทั้งนี้ รองอธิการบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ (ผศ.ดร.วิทยา  เมฆขำ) มอบของขวัญปีใหม่และแสดงความยินดีในโอกาสได้รับโปรดเกล้าแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ แด่ ผศ.ดร.ประยูร  ลิ้มสุข (อธิการบดี) ด้วย


ติดตามความเคลื่อนไหวและประมวลภาพกิจกรรมได้ทาง
https://www.facebook.com/PPSSRU/