หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวสารกองนโยบายและแผน
ข่าวสารกองนโยบายและแผน

เตรียมความพร้อมรับกระทรวงการอุดมศึกษาวิจัยและนวัตกรรม
วันพุธที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 เวลา 10.00 น. รศ.ดรวิทยา เมฆขำ  รองอธิการบดีฝ่ายแผนงานและประกันค ...
2019-05-22 13:00:03
สัมมนาแกนนำเครือข่ายประเมินคุณภาพภายนอก
วันนี้ (21 พ.ค. 2562) นายพิบูลย์ พูม่วง หัวหน้าฝ่ายประกันคุณภาพและการจัดการความรู้พร้อมด้วยบุคลากรใน ...
2019-05-21 15:11:14
พัฒนาศักยภาพวิทยากรพี่เลี้ยง
วันที่ 16 พฤษภาคม 2562 เวลา 9.00 น. ณ ห้องประชุมช่อแก้ว อาคาร 31 ชั้น 5 กองนโยบายและแผน จัดการอบรมเช ...
2019-05-21 10:03:38
ประชุมคณะกรรมการพิจารณาและกลั่นกรองFast Track และAgenda
วันที่ 16 พฤษภาคม 2562 เวลา 9.00 น. ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย อาคาร 31 ชั้น 5 รศ.ดร.วิทยา เมฆขำ รอง ...
2019-05-17 15:06:32
รับฟังแนวทางการทำรายงานการประเมินตนเอง ตามมาตรฐานการอุดมศึกษาใหม่
วันนี้ (15 พ.ค. 2562) นายพิบูลย์ พูม่วง หัวหน้าฝ่ายประกันคุณภาพและการจัดการความรู้พร้อมด้วยบุคลากรใน ...
2019-05-17 14:50:20
ประชุมกำหนดแนวทางการจัดสรรงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
วันที่ 14 พฤษภาคม 2562 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมเบจมราช ชั้น 1 อาคาร 32 รศ.ดร.วิทยา เมฆขำ รองอธิการ ...
2019-05-14 15:50:15
คณะกรรมการติดตามการบริหารงบประมาณฯหารือเตรียมยกร่างกองทุนพัฒนาหน่วยงาน
วันพุธที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ชั้น ๓ อาคารสำนักงานอธิการบดี กองนโยบายและแผน จั ...
2019-05-10 09:58:53
สวนสุนันทาร่วมใจถวายพระพรชัยมงคล
ในช่วงเช้าวันที่ 7 พ.ค. 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทานำโดย รศ.ดร.ฤๅเดช เกิดวิชัย อธิการบดี พร้อมด ...
2019-05-10 09:17:43
ประชุมชี้แจงเกณฑ์ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน2561
วันจันทร์ที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2562 เวลา 9.45 น. กองนโยบายและแผนจัดการประชุมชี้แจงเกณฑ์ประกันคุณภาพการศ ...
2019-05-08 10:59:25
ประชุมหัวหน้าฝ่ายกองนโยบายและแผน ครั้งที่ 6
วันจันทร์ที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2562 นายสนธยา เจริญศิริ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน เป็น ...
2019-05-08 10:17:22
ข่าวย้อนหลัง