หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวสารกองนโยบายและแผน
ข่าวสารกองนโยบายและแผน

ประชุมคณะกรรมการเครือข่ายแผนงานและประกันคุณภาพ ครั้งที่1/2562
บ่าย วันที่ 17 ตุลาคม 2561 ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 5 อาคาร 31 ร.ศ.ดร.วิทยา เมฆขำ รองอธิการบด ...
2018-10-17 15:59:11
ประชุมคณะกรรมการอำนวยการและดำเนินงานพัฒนาปรับปรุงกระบวนการ
ช่วงเช้า วันที่ 17 ตุลาคม 2561 รองศาสตราจารย์ ดร.วิทยา เมฆขำ รองอธิการบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ เ ...
2018-10-17 14:17:12
สวนสุนันทารับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในเป็นวันที่สอง
เช้าวันที่ 12 ต.ค.61 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษ ...
2018-10-12 10:52:10
ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2560 วันแรก
               เช้าวันนี้ (11 ต.ค. 61) เวลา 8.30 น. ณ ห้องปร ...
2018-10-11 16:24:37
ชี้แจงแนวทางการจัดเก็บข้อมูลผลการปฏิบัติราชการ 62
บ่ายวันนี้(10 ตุลาคม 2561) เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย อาคาร 31 ชั้น 5 กองนโยบายและแผนจ ...
2018-10-10 15:51:30
สวนสุนันทาเจ้าภาพอบรมเชิงปฏิบัติการคุณอำนวยมืออาชีพและfacilitator
วันอังคารที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๑ เวลา เวลา ๙.๐๐-๑๖.๐๐ น.  ณ ห้องประชุมช่อแก้ว อาคาร ๓๑ ชั้น ๕ กองนโยบ ...
2018-10-09 19:20:21
ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานครบรอบ 80 ปี ของแต่ละ Concept
บ่ายวันนี้(8 ตุลาคม 2561) เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย อาคาร 31 ชั้น 5 กองนโยบายและแผนจั ...
2018-10-10 09:50:45
เสริมสมรรถนะการบริหารงบประมาณและการรายงานผลการเบิกจ่ายในระบบ ERP
วันอังคารที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐-๑๕.๐๐ น.  ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (๓๑๒๒) สำนักวิทยบริ ...
2018-10-09 21:58:27
ประชุมบุคลากรกองนโยบายและแผน ครั้งที่ 1 /2562
วันที่ 8 ตุลาคม 2561 เวลา 13.00 น. รศ.ดร.วิทยา เมฆขำ รองอธิการบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ เป็นประธา ...
2018-10-09 01:33:32
กำหนดการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประจำปีการศึกษา 2560
กำหนดการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประจำปีการศึกษา 2560 ระ ...
2018-10-08 10:13:30
ข่าวย้อนหลัง