หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวสารกองนโยบายและแผน
ข่าวสารกองนโยบายและแผน

ผู้บริหารนำเสนอแผนยุทธศาสตร์ยกระดับสู่อันดับมหาวิทยาลัยโลก
เช้าวันที่ 19 มีนาคม 2562 ณ โรงแรมลองบีช ชะอำ จังหวัดเพชรบุรี รศ.ดร.วิทยา เมฆขำ รองอธิการบดีฝ่ายแผนง ...
2019-03-19 13:59:19
ผู้บริหารสวนสุนันทาร่วมประชุมขับเคลื่อนทิศทางยุทธศาสตร์
ช่วงเช้า วันที่ 18 มีนาคม 2562 ณ โรงแรมลองบีช ชะอำ จังหวัดเพชรบุรี รศ.ดร.วิทยา เมฆขำ รองอธิการบดีฝ่า ...
2019-03-19 13:51:47
ประชุมชี้แจงการคำนวณต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตให้หน่วยงานจัดการศึกษา
14 มี.ค.62 กองนโยบายและแผน จัดการประชุมชี้แจงการคำนวณต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต ประจำปีงบประมาณ 2561 ณ ห้อ ...
2019-03-14 15:52:20
บุคลากรกองนโยบายและแผนร่วมการฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ
วันที่ 8 มีนาคม 2562 นายสนธยา เจริญศิริ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน พร้อมด้วย บุคลาก ...
2019-03-13 09:48:18
แจ้งเลื่อนการประชุมFast TrackและAgenda
แจ้งเลื่อนการประชุม!!!!!!! การประชุมคณะกรรมการพิจารณาและกลั่นกรองการจัดสรรงบประมาณสำหรับการขับเคลื่อ ...
2019-03-13 10:52:32
คัดเลือกภาพผู้เข้าประกวด"อัตลักษณ์ไทย เอกลักษณ์สวนสุนันทา"
8 มีนาคม 2562 ณ ห้องประชุมยุทธศาสตร์ กองนโยบายและแผน อาคาร 32 ชั้น 4 กองนโยบายและแผนได้จัดการประชุมค ...
2019-03-13 10:34:11
เข้าร่วมประชุมสัมมนาโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณ
1 มี.ค. 2562 นายสนธยา เจริญศิริ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน พร้อมด้วย หัวหน้าและบุคล ...
2019-03-05 10:48:29
คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายในประชุมเตรียมความพร้อม
4 มี.ค. 62 ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 5 อาคาร 31 กองนโยบายและแผนจัดการประชุม “ประชุมคณะกร ...
2019-03-07 09:41:31
ประชุมคกก.กลั่นกรองการจัดสรรงบประมาณ Fast Track& Agendaครั้งที่ ๒
วันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมสำนักงานอธิการบดี ชั้น ๕ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา รศ.ดร.ฤๅเ ...
2019-03-15 09:50:37
ผลิตสื่อเพื่อประชาสัมพันธ์ให้บริการนศ.และผู้รับบริการ
บ่ายของวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562 นายสนธยา เจริญศิริ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน ประช ...
2019-02-26 10:24:11
ข่าวย้อนหลัง