หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวสารกองนโยบายและแผน
ข่าวสารกองนโยบายและแผน

รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (งบประมาณแผ่นดิน) สายสนับสนุนวิชาการ สังกัด กองนโ ...
2018-01-08 16:05:35
อบรมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย
อบรม “การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย” สำหรับผู้บริหารและคณะ ...
2018-01-08 13:30:30
การประชุมบุคลากรเพื่อมอบนโยบาย และแนวทางการปฏิบัติงบ61
เช้าวันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๑ ณ หอประชุมสุนันทานุสรณ์ ผศ.ดร.วิทยา เมฆขำ รองอธิการบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุ ...
2018-01-04 13:45:54
สวนสุนันทาสะท้อนรูปแบบการประเมินคุณภาพภายนอก รอบสี่ ระดับอุดมศึกษา
เมื่อเร็วๆนี้ ณ ห้องประชุมสันถวมิตร สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา ผศ.ดร.วิทยา เมฆขำ ...
2017-12-12 11:07:04
ข่าวย้อนหลัง