หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวสารกองนโยบายและแผน
ข่าวสารกองนโยบายและแผน

กองแผนชี้แจงการบริหารงบประมาณแก่หน่วยจัดการศึกษา ศูนย์ สำนัก และสถาบัน
บ่ายวันนี้ (13 มิ.ย. 61) ณ ห้องประชุมพิสมัยพิมลสัตย์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม งานติดตามงบประมาณและสารส ...
2018-06-14 09:15:00
ราชภัฏสวนสุนันทาเปิดบ้านรับราชภัฏราชนครินทร์ศึกษาดูงานประกันคุณภาพภายนอกรอบสี่
 เช้าวันนี้ (12 มิ.ย. 61) รศ.ดร.ฤๅเดช เกิดวิชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัย เป็นประธานในการต้อนรับคณะศ ...
2018-06-14 08:59:23
ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อให้ได้รับทุนครั้งที่ 1เพื่อเตรียมร่วมสัมมนาเครือข่ายฯ Mini_UKM ครั้งที่ 19
เช้าวันนี้ (8 มิ.ย.61)ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 5 อาคาร 31 งานประกันคุณภาพและการจัดการความรู้ ...
2018-06-08 14:54:05
ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วม Mini_UKMครั้งที่ 19
กองนโยบายและแผน ขอเชิญคณาจารย์และบุคลากร ผู้สนใจเข้าร่วม “โครงการสัมมนาเครือข่ายองค์กรการเรียน ...
2018-06-06 14:02:38
เตรียมความพร้อมประกันคุณภาพการศึกษาภายใน60 ระดับคณะ
วันที่ 4 มิถุนายน 2561 เวลา 09.00 น ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 5 อาคาร 31 รศ.ดร.วิทยา เมฆขำ รอง ...
2018-06-06 07:53:30
KMกลุ่มบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการพบผู้ทรงคุณวุฒิเตรียมสรุปองค์ความรู้สู่การสรรหาแนวปฏิบัติที่ดี
งานประกันคุณภาพและการจัดการความรู้ กองนโยบายและแผน ได้จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างความรู้ความเข้า ...
2018-06-05 09:47:08
ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานตามConceptภารกิจพิเศษขับเคลื่อนงานครบรอบ80ปี
วันที่ 1 มิ.ย.61 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมยุทธศาสตร์ กองนโยบายและแผน ชั้น 4 อาคารสำนักงานอธิการบดี ...
2018-06-05 08:58:27
วิสัยทัศน์กับการปฏิบัติงานจริง ภาค 3
บ่าย วันที่ 7 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องประชุมช่อแก้ว ชั้น 5 อาคาร 31 ผศ.ดร.วิทยา เมฆขำ รองอธิการบดีฝ่ายแผน ...
2018-05-15 08:38:18
ประชุมคณะกรรมการวิเคราะห์และสังเคราะห์ศักยภาพจุดแข็งหรือจุดเด่นมรภ.สวนสุนันทา
ช่วงเช้า วันที่ 3 พฤษภาคม 2561 อธิการบดีได้มอบหมายให้ ผศ.ดร.วิทยา เมฆขำ (รองอธิการบดีฝ่ายแผนงานและปร ...
2018-05-04 15:47:32
แลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการดำเนินงานตามแบบสำรวจEBIT
บ่ายวันที่ 1 พ.ค. 2561 ณ ห้องประชุมสำนักงานอธิการบดี ชั้น 5 อาคาร 32 ผศ.ดร.วิทยา เมฆขำ รองอธิการบดีฝ ...
2018-05-02 09:03:06
ข่าวย้อนหลัง