หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวสารกองนโยบายและแผน
ข่าวสารกองนโยบายและแผน

จัดทำคำอธิบายตัวชี้วัดประจำปีงบประมาณ
เช้าและบ่ายวันที่ 10 ส.ค.2561 กองนโยบายและแผน จัดประชุมจัดทำคำอธิบายตัวชี้วัดประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256 ...
2018-08-20 15:19:28
ประชุมสัมมนาเครือข่ายเจ้าหน้าที่งานประกันคุณภาพ
ในวันที่ 9-10 สิงหาคม 2561 กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ร่วมกับสำนักงานรับรองมาตรฐานแ ...
2018-08-14 09:29:30
ประชุมเลขานุการคณะกรรมการตรวจประเมินคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
เช้าวันนี้ ณ ห้องประชุมยุทธศาสตร์ กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้มีการประชุมเลขานุกา ...
2018-08-08 13:29:05
ประชุมจัดทำคำอธิบายตัวชี้วัดประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
วันที่ 7 ส.ค.2561 เวลา 10.00 น.กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดประชุมจัดทำคำอธิบายตัว ...
2018-08-07 15:22:37
อบรมเข้มพัฒนากระบวนการปฏิบัติงานมุ่งสร้างคุณค่าให้แก่ผู้รับบริการ
เช้าวันที่ 6 สิงหาคม 2561 กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ " ...
2018-08-07 15:23:10
ประธานกิจกรรมหลักประชุมขับเคลื่อนกิจกรรมครบรอบ80ปี
           ช่วงเช้าของวันที่ 1 สิงหาคม 2561 รศ.ดร.วิทยา เมฆขำ รองอธิกา ...
2018-08-02 08:57:14
ขอเชิญบุคลากรและนักศึกษาร่วม ตอบแบบสอบถาม online รอบที่ 2
ขอเชิญบุคลากรและนักศึกษาร่วม ตอบแบบสอบถาม online รอบที่ 2 ได้ทาง http://www.poll.ssru.ac.th/login.ph ...
2018-07-26 09:43:51
อบรมการปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงานสร้างคุณค่าให้แก่ผู้รับบริการ
กระบวนการปฏิบัติงานที่จะสร้างคุณค่าให้แก่ผู้รับบริการนั้น มีความจำเป็นอย่างยิ่ง จึงต้องพัฒนาและปรับป ...
2018-07-09 09:20:51
ขอเชิญส่งผลงานภาพถ่ายชิงรางวัล “เอกลักษณ์ ความเป็นวังสวนสุนันทา – ภาพสะท้อนศิลปวัฒนธรรมกรุงรัตนโกสินทร์”
ขอเชิญบุคคลทั่วไป นักศึกษา และบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ส่งผลงานภาพถ่าย ชิงเงินรางวัลมูลค่ ...
2018-06-27 09:39:19
ข่าวย้อนหลัง