หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวสารกองนโยบายและแผน > ติวเข้ม Voice of Customer มุ่งยกระดับการให้บริการ
ติวเข้ม Voice of Customer มุ่งยกระดับการให้บริการ

ผู้ดูแลเว็บ กองแผน
2018-03-12 09:51:33

ในวันศุกร์ที่ 9 มีนาคม 2561 เวลา 13.00 – 16.00 น. ณ ห้องประชุมช่อแก้ว กองนโยบายและแผน จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การรับฟังความต้องการของลุกค้า (Voice of Customer)” โดย รศ.ดร.นวลทิพย์ กมลวารินทร์ ผู้เชี่ยวชาญด้านการรับฟังเสียงและสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า เป็นวิทยากร สำหรับการอบรมในครั้งนี้มีผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานด้านการบริการเข้าร่วม ทั้งนี้เพื่อพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงานเพื่อตอบสนองในการให้บริการแก่ นักศึกษา อาจารย์ รวมถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย

ติดตามความเคลื่อนไหวและประมวลภาพกิจกรรมได้ทาง
https://www.facebook.com/PPSSRU/