หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวสารกองนโยบายและแผน > วิสัยทัศน์กับการปฏิบัติงานจริง ภาค 3
วิสัยทัศน์กับการปฏิบัติงานจริง ภาค 3

ผู้ดูแลเว็บ กองแผน
2018-05-15 08:38:18

บ่าย วันที่ 7 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องประชุมช่อแก้ว ชั้น 5 อาคาร 31 ผศ.ดร.วิทยา เมฆขำ รองอธิการบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และนักศึกษารับฟังการบรรยาย "วิสัยทัศน์กับการปฏิบัติงานจริง ภาค 3" โดยได้รับเกียรติจาก คุณมิ่งขวัญ แสงสุวรรณ์ เป็นวิทยากร ในการนี้ รศ.ดร.ฤๅเดช เกิดวิชัย อธิการบดี เป็นประธานกล่าวเปิดการบรรยายฯ และ ผศ.ดร.สมเดช รุ่งศรีสวัสดิ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการเป็นตัวแทนกลุ่มนำเสนอศักยภาพของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา สำหรับการบรรยายในภาคที่สามนี้ วิทยากรให้วิเคราะห์ศักยภาพและจุดเด่นในภาพรวมของมหาวิทยาลัยมาเป็นข้อมูลสำหรับการคิดวิเคราะห์ เพื่อหาแนวทางในการพัฒนาจุดเด่นของมหาวิทยาลัยต่อไป


ติดตามความเคลื่อนไหวและประมวลภาพกิจกรรมได้ทาง
https://www.facebook.com/PPSSRU/