หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวสารกองนโยบายและแผน > แลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการดำเนินงานตามแบบสำรวจEBIT
แลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการดำเนินงานตามแบบสำรวจEBIT

ผู้ดูแลเว็บ กองแผน
2018-05-02 09:03:06

บ่ายวันที่ 1 พ.ค. 2561 ณ ห้องประชุมสำนักงานอธิการบดี ชั้น 5 อาคาร 32 ผศ.ดร.วิทยา เมฆขำ รองอธิการบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ เป็นประธานในการประชุมเชิงปฏิบัติการ "แลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการดำเนินงานตามเกณฑ์แบบสำรวจหลักฐานเชิงประจักษ์" ซึ่งจัดโดยกองนโยบายและแผน และได้รับเกียรติจาก อาจารย์วิชิต แย้มยิ้ม ที่ปรึกษาโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานภาครัฐ (โรงเรียนนายร้อยตำรวจ) เป็นวิทยากรในเรื่องเกณฑ์การประเมิน และแนวทางการตอบแบบสำรวจหลักฐานเชิงประจักษ์ จากนั้นเป็นการแลกเปลี่ยนแนวทางการในการดำเนินงานตามเกณฑ์


ติดตามความเคลื่อนไหวและประมวลภาพกิจกรรมได้ทาง
https://www.facebook.com/PPSSRU/