หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวสารกองนโยบายและแผน > สวนสุนันทาสะท้อนรูปแบบการประเมินคุณภาพภายนอก รอบสี่ ระดับอุดมศึกษา
สวนสุนันทาสะท้อนรูปแบบการประเมินคุณภาพภายนอก รอบสี่ ระดับอุดมศึกษา

SSRU ADMIN
2017-12-12 11:07:04


เมื่อเร็วๆนี้ ณ ห้องประชุมสันถวมิตร สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา ผศ.ดร.วิทยา เมฆขำ (รองอธิการบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ) พร้อมคณะ เข้าแลกเปลี่ยนความคิดเห็นสิ่งที่ดี สิ่งที่ควรปรับปรุง ข้อเสนอแนะจากการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ ระดับอุดมศึกษาตามคำเชิญของสมศ.ในฐานะมหาวิทยาลัยนำร่องการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ ระดับอุดมศึกษา โดยมี ผอ.สมศ. และคณะกรรมการ กพอ. รับฟังและนำข้อมูลที่ได้ไปปรับปรุงและพัฒนาการประเมินคุณภาพภายนอก รอบ 4 เพื่อใช้ประเมินกับมหาวิทยาลัยอื่นๆต่อไป

Download