หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวสารกองนโยบายและแผน > ลงพื้นที่สำรวจความคิดเห็นกลุ่มนักศึกษาตอบโจทย์ ITA
ลงพื้นที่สำรวจความคิดเห็นกลุ่มนักศึกษาตอบโจทย์ ITA

ผู้ดูแลเว็บ กองแผน
2018-04-30 13:44:31

30 เมษายน 2561 โรงเรียนนายร้อยตำรวจ ได้ลงพื้นที่เก็บแบบสำรวจความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย(กลุ่มนักศึกษา) โดยมีตัวแทนนักศึกษาจากคณะ/วิทยาลัยต่างๆ เข้าร่วมตอบแบบสำรวจความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ณ ห้อง1721 อาคารหอประชุมสุนันทานุสรณ์ สำหรับการตอบแบบสำรวจครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ(ITA)


ติดตามความเคลื่อนไหวและประมวลภาพกิจกรรมได้ทาง
https://www.facebook.com/PPSSRU/