หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวสารกองนโยบายและแผน > สวนสุนันทาจัดอบรมบุคลากรร่วมต้านทุจริต
สวนสุนันทาจัดอบรมบุคลากรร่วมต้านทุจริต

ผู้ดูแลเว็บ กองแผน
2018-04-10 15:50:46

10 เม.ย.61 เวลา 9.00-12.00 น.กองนโยบายและแผนร่วมกับกองบริหารงานบุคคล จัดการอบรม “การปลูกฝังวิธีคิดแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตัวและประโยชนส่วนรวม ความอาย และไม่ทน และไม่ทนต่อการทุจริต” โดย คุณอุทิศ  บัวศรี ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช.เป็นวิทยากร ณ ห้องประชุมช่อแก้ว อาคาร 31 ชั้น 5 เพื่อสร้างจิตสำนึกและสร้างความเข้าใจในการแยกแยะผลประโยชน์ส่วนรวมกับผลประโยชน์ส่วนตน ให้กับบุคลากรของมหาวิทยาลัยติดตามความเคลื่อนไหวและประมวลภาพกิจกรรมได้ทาง
https://www.facebook.com/PPSSRU/