หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวสารกองนโยบายและแผน > เตรียมความพร้อมประกันคุณภาพการศึกษาภายใน60 ระดับคณะ
เตรียมความพร้อมประกันคุณภาพการศึกษาภายใน60 ระดับคณะ

ผู้ดูแลเว็บ กองแผน
2018-06-06 07:53:30

วันที่ 4 มิถุนายน 2561 เวลา 09.00 น ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 5 อาคาร 31 รศ.ดร.วิทยา เมฆขำ รองอธิการบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2560 ครั้งที่ 2/2560 โดยที่ประชุมได้มีการแจ้งแนวทางการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ และได้พิจารณา 2 ประเด็น คือ การพิจารณากำหนดวัน และรายชื่อคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2560 และการพิจารณารายงานความก้าวหน้าการตรวจสอบข้อมูลพื้นฐาน (Common Data Set) ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2560


ติดตามความเคลื่อนไหวและประมวลภาพกิจกรรมได้ทาง
https://www.facebook.com/PPSSRU/