หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวสารกองนโยบายและแผน > กลุ่มKMความรู้การพัฒนานักศึกษาพบผู้ทรงคุณวุฒิKM
กลุ่มKMความรู้การพัฒนานักศึกษาพบผู้ทรงคุณวุฒิKM

ผู้ดูแลเว็บ กองแผน
2018-12-12 12:20:32

บ่ายวันที่ 28 พ.ย. 61 ณ ห้องประชุมยุทธศาสตร์ กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กองนโยบายและแผนได้จัดประชุมกลุ่มความรู้ความเข้าใจและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM) กับผู้ทรงคุณวุฒิ ครั้งที่1 กลุ่มความรู้การพัฒนานักศึกษา เข้าพบ ผศ.ดร.ศันสนีย์ จะสุวรรณ์ ผู้ทรงคุณวุฒิ

www.ssru.ac.th
www.plan.ssru.ac.th