หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวสารกองนโยบายและแผน > วันแรกของการอบรม CHE QA Online เตรียมรับการตรวจประเมินปีการศึกษา60
วันแรกของการอบรม CHE QA Online เตรียมรับการตรวจประเมินปีการศึกษา60

ผู้ดูแลเว็บ กองแผน
2018-06-19 12:31:38

บ่าย วันที่ 18 มิถุนายน 2561 ณ ห้อง 3511 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ฝ่ายประกันคุณภาพและการจัดการความรู้ กองนโยบายและแผน จัดอบรมการใช้งานระบบฐานข้อมูลเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษา CHE QA Online for 3 Degrees Level : CHE 3D  ให้กับบุคลากรผู้ปฏิบัติงานด้านประกันคุณภาพการศึกษาระดับคณะเพื่อเตรียมพร้อมรับการตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษาประจำปีการศึกษา2560ต่อไป