หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวสารกองนโยบายและแผน > ปปชsite visitแนวปฏิบัติที่ดีในการบริหารงานบุคคล
ปปชsite visitแนวปฏิบัติที่ดีในการบริหารงานบุคคล

ผู้ดูแลเว็บ กองแผน
2018-10-29 15:38:06

บ่ายวันที่ 29 ตุลาคม 2561 อธิการบดีมอบหมายให้ รองศาสตราจารย์ ดร.วิทยา เมฆขำ รองอธิการบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ ต้อนรับคณะผู้บริหารและบุคลากรจากสำนักงาน ป.ป.ช. ในการมาเยี่ยมชม (site visit) แนวปฏิบัติที่ดีในการบริหารงานบุคคลตามแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ณ ห้องประชุมสำนักงานอธิการบดี ชั้น 5 อาคาร 32