หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวสารกองนโยบายและแผน > ราชภัฏสวนสุนันทาเปิดบ้านรับราชภัฏราชนครินทร์ศึกษาดูงานประกันคุณภาพภายนอกรอบสี่
ราชภัฏสวนสุนันทาเปิดบ้านรับราชภัฏราชนครินทร์ศึกษาดูงานประกันคุณภาพภายนอกรอบสี่

ผู้ดูแลเว็บ กองแผน
2018-06-14 08:59:23

 

เช้าวันนี้ (12 มิ.ย. 61) รศ.ดร.ฤๅเดช เกิดวิชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัย เป็นประธานในการต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ นำโดย รศ. ดร.ดวงพร ภู่ผะกา อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ (มรร.) พร้อมด้วยรองอธิการบดี อาจารย์และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง สำหรับวัตถุประสงค์ในการศึกษาดูงานครั้งนี้เกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาภายนอกรอบสี่ โดยมี รศ.ดร.วิทยา เมฆขำ รองอธิการบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ และบุคลากรกองนโยบายและแผน นำเสนอและแลกเปลี่ยนแนวทางในการดำเนินการรับการตรวจประเมินการประกันคุณภาพภายนอกรอบสี่ ซึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาเป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกที่ผ่านการตรวจประเมินรอบที่ 4 เรียบร้อยแล้ว  และเรื่องแนวทางการบริหารองค์กรที่มุ่งเน้นความสำเร็จและความก้าวหน้าอย่างยั่งยืน โดยใช้สวนสุนันทาเป็นต้นแบบ นอกจากนี้ คณะศึกษาดูงานยังขอศึกษาระบบการประเมินผลการปฏิบัติราชการของอาจารย์และบุคลากรและต้นแบบความสำเร็จของพันธกิจต่างๆ อาทิ การเรียนการสอน การสร้างองค์ความรู้ การบริการวิชาการสู่ชุมชน และการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม อีกด้วยติดตามความเคลื่อนไหวและประมวลภาพกิจกรรมได้ทาง
https://www.facebook.com/PPSSRU/