หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวสารกองนโยบายและแผน > ประชุม บุคลากรกองนโยบายและแผน ครั้งที่2/2562
ประชุม บุคลากรกองนโยบายและแผน ครั้งที่2/2562

ผู้ดูแลเว็บ กองแผน
2018-11-15 13:15:56

วันที่ 5 พฤศจิกายน 2561 เวลา 15.00 น.ณ ห้องประชุมยุทธศาสตร์ กองนโยบายและแผน ชั้น 4 รองศาสตราจารย์ ดร.วิทยา เมฆขำ รองอธิการบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ เป็นประธานในการประชุม บุคลากรกองนโยบายและแผน ครั้งที่2/2562