มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวสารกองนโยบายและแผน > ประชุมจัดทำคำอธิบายตัวชี้วัดประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
ประชุมจัดทำคำอธิบายตัวชี้วัดประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

ผู้ดูแลเว็บ กองแผน
2018-08-07 15:22:37


วันที่ 7 ส.ค.2561 เวลา 10.00 น.กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดประชุมจัดทำคำอธิบายตัวชี้วัดประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เพื่อสร้างความเข้าใจในทิศทางตามแผนการปฏิบัติและมีส่วนร่วมในการจัดทำคำอธิบายตัวชี้วัดให้กับหน่วยงานเจ้าภาพที่รับผิดชอบตัวชี้วัด โดยในวันนี้เป็นการประชุมกับสถาบันวิจัยและพัฒนา ณ ห้องประชุมยุทธศาสตร์ กองนโยบายและแผน ชั้น 4 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ติดตามความเคลื่อนไหวและประมวลภาพกิจกรรมได้ทาง
https://www.facebook.com/PPSSRU/