หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวสารกองนโยบายและแผน > ประชุมเลขานุการคณะกรรมการตรวจประเมินคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
ประชุมเลขานุการคณะกรรมการตรวจประเมินคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน

ผู้ดูแลเว็บ กองแผน
2018-08-08 13:29:05

เช้าวันนี้ ณ ห้องประชุมยุทธศาสตร์ กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้มีการประชุมเลขานุการคณะกรรมการตรวจประเมินคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2560 โดยมีนายสนธยา  เจริญศิริ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน เป็นประธาน สำหรับการประชุมครั้งนี้นั้นเพื่อเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2560 ที่จะมีขึ้นในระหว่างวันที่ 20-31 สิงหาคม 2561 นี้


ติดตามความเคลื่อนไหวและประมวลภาพกิจกรรมได้ทาง
https://www.facebook.com/PPSSRU/