หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวสารกองนโยบายและแผน > ปฏิทินการประชุมคณะกรรมการพิจารณาและกลั่นกรองการจัดสรรงบประมาณขับเคลื่อนยุทธศาสตร์
ปฏิทินการประชุมคณะกรรมการพิจารณาและกลั่นกรองการจัดสรรงบประมาณขับเคลื่อนยุทธศาสตร์

ผู้ดูแลเว็บ กองแผน
2018-11-26 15:39:12

กองนโยบายและแผน เผยแพร่ "ปฏิทินการประชุมคณะกรรมการพิจารณาและกลั่นกรองการจัดสรรงบประมาณขับเคลื่อนทิศทางยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (Fast track) /โครงการวาระสำคัญประจำปี (Agenda)


www.plan.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th