หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวสารกองนโยบายและแผน > ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานตามConceptภารกิจพิเศษขับเคลื่อนงานครบรอบ80ปี
ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานตามConceptภารกิจพิเศษขับเคลื่อนงานครบรอบ80ปี

ผู้ดูแลเว็บ กองแผน
2018-06-05 08:58:27

วันที่ 1 มิ.ย.61 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมยุทธศาสตร์ กองนโยบายและแผน ชั้น 4 อาคารสำนักงานอธิการบดี กองนโยบายและแผน จัดการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานตามConceptภารกิจพิเศษ (Special Mission) ครั้งที่2/2561 โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร. วิทยา เมฆขำ รองอธิการบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ เป็นประธานในการประชุม

          ร.ศ.ดร.วิทยา ประธานในการประชุม ได้แจ้งสามารถปรับคณะทำงานหรือแนวทางในการดำเนินการตาม theme ตามความเหมาะสมได้ จากนั้นที่ประชุมได้มีการนำเสนอความก้าวหน้าในแต่ละกิจกรรม อาทิเช่น แผนการประชาสัมพันธ์ การจำหน่ายวัตถุมงคล การจัดทำหนังสือครบรอบ 80 ปี การใช้พื้นที่ฯ การดำเนินการด้านพยาบาลและสุขภาพ และการวางแผนติดตามบริหารและสรุปการใช้จ่าย ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะให้คณะกรรมการในแต่ละกิจกรรมเพื่อปรับปรุงการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นติดตามความเคลื่อนไหวและประมวลภาพกิจกรรมได้ทาง
https://www.facebook.com/PPSSRU/