หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวสารกองนโยบายและแผน > ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อให้ได้รับทุนครั้งที่ 1เพื่อเตรียมร่วมสัมมนาเครือข่ายฯ Mini_UKM ครั้งที่ 19
ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อให้ได้รับทุนครั้งที่ 1เพื่อเตรียมร่วมสัมมนาเครือข่ายฯ Mini_UKM ครั้งที่ 19

ผู้ดูแลเว็บ กองแผน
2018-06-08 14:54:05

เช้าวันนี้ (8 มิ.ย.61)ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 5 อาคาร 31 งานประกันคุณภาพและการจัดการความรู้ ได้จัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อให้ได้รับทุน ครั้งที่ 1 โดย รศ.ดร.วิทยา เมฆขำ รองอธิการบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ เป็นประธาน และร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับคณาจารย์ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยที่เคยเข้าร่วมการสัมมนาเครือข่ายฯ Mini_UKM ครั้งที่ 18 และคณาจารย์ที่สนใจ  โดยแลกเปลี่ยนในเรื่องแนวทางการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อให้ได้รับทุน เพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าร่วมการสัมมนาเครือข่ายองค์กรการเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา Mini_UKM ครั้งที่ 19 รวมทั้งแลกเปลี่ยนในเรื่องการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย เพื่อขอรับทุนสนับสนุนในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  ทั้งนี้จะมีการนัดประชุมหารือเกี่ยวกับการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย เพื่อขอรับทุนตามกลุ่มย่อยต่อไป


ติดตามความเคลื่อนไหวและประมวลภาพกิจกรรมได้ทาง
https://www.facebook.com/PPSSRU/