หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวสารกองนโยบายและแผน > ประชุมชี้แจงการเขียนรายงานผลการปฏิบัติราชการ
ประชุมชี้แจงการเขียนรายงานผลการปฏิบัติราชการ

ผู้ดูแลเว็บ กองแผน
2018-04-20 10:31:36

19 เมษายน 2561 เวลา 13.30 - 16.00 น.  กองนโยบายและแผน จัดการประชุมชี้แจงการเขียนรายงานผลการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561  ณ ห้องประชุมสำนักงานอธิการบดี ชั้น 5 อาคาร 32 โดยเป็นการปรับระยะเวลาการส่งไฟล์รายงานผลการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561  และ แบบฟอร์มในการจัดทำรายงานผลการปฏิบัติราชการ ทั้งนี้เพื่อสร้างความเข้าใจในวิธีการรายงานการปฏิบัติราชการและแลกเปลี่ยนแนวทาง ปัญหาอุปสรรคในการจัดทำรายงานของหน่วยงาน


ติดตามความเคลื่อนไหวและประมวลภาพกิจกรรมได้ทาง
https://www.facebook.com/PPSSRU/