หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวสารกองนโยบายและแผน > ขอเชิญชวนบุคลากรและนักศึกษาเข้าตอบแบบสอบถาม online
ขอเชิญชวนบุคลากรและนักศึกษาเข้าตอบแบบสอบถาม online

ผู้ดูแลเว็บ กองแผน
2018-02-09 15:11:08

ขอเชิญชวนบุคลากรและนักศึกษาเข้าตอบแบบสอบถาม online ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 รอบที่1 ในระหว่างวันที่ 6-28 กุมภาพันธ์ 2561 http://poll.ssru.ac.th