หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวสารกองนโยบายและแผน > ขอเชิญบุคลากรและนักศึกษาร่วม ตอบแบบสอบถาม online รอบที่ 2
ขอเชิญบุคลากรและนักศึกษาร่วม ตอบแบบสอบถาม online รอบที่ 2

ผู้ดูแลเว็บ กองแผน
2018-07-26 09:43:51

ขอเชิญบุคลากรและนักศึกษาร่วม ตอบแบบสอบถาม online รอบที่ 2 ได้ทาง http://www.poll.ssru.ac.th/login.php สามารถตอบแบบสอบถามได้ตั้งแต่บัดนี้ถึง 31 สิงหาคม 2561