หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวสารกองนโยบายและแผน > ประชุมคณะกรรมการเครือข่ายแผนงานและประกันคุณภาพ
ประชุมคณะกรรมการเครือข่ายแผนงานและประกันคุณภาพ

ผู้ดูแลเว็บ กองแผน
2018-04-19 09:58:27

18 เมษายน 2561 กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดการประชุมคณะกรรมการเครือข่ายแผนงานและประกันคุณภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 2/2561 โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิทยา  เมฆขำ รองอธิการบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 5 อาคาร 31


ติดตามความเคลื่อนไหวและประมวลภาพกิจกรรมได้ทาง
https://www.facebook.com/PPSSRU/