หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวสารกองนโยบายและแผน > การประชุมบุคลากรเพื่อมอบนโยบาย และแนวทางการปฏิบัติงบ61
การประชุมบุคลากรเพื่อมอบนโยบาย และแนวทางการปฏิบัติงบ61

ผู้ดูแลเว็บ กองแผน
2018-01-04 13:45:54


เช้าวันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๑ ณ หอประชุมสุนันทานุสรณ์ ผศ.ดร.วิทยา เมฆขำ รองอธิการบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ เป็นวิทยากรในการบรรยายในหัวข้อ “แบบประเมินผลการปฏิบัติราชการและสิทธิประโยชน์ของบุคลากร” ในการประชุมบุคลากรเพื่อมอบนโยบาย และแนวทางการปฏิบัติประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ เพื่อสร้างความเข้าใจให้กับบุคลากรในเรื่องการประเมิน สิทธิประโยชน์ต่างๆและการก้าวสู่ความก้าวหน้าในตำแหน่งของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ