หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวสารกองนโยบายและแผน > ประชุมคณะกรรมการกำกับ ติดตามการบริหารงบประมาณ
ประชุมคณะกรรมการกำกับ ติดตามการบริหารงบประมาณ

ผู้ดูแลเว็บ กองแผน
2018-03-14 15:46:22

14 มี.ค. 61 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมยุทธศาสตร์ กองนโยบายและแผน ชั้น 4 อาคาร 32 ผศ.ดร.วิทยา เมฆขำ รองอธิการบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการกำกับ ติดตามการบริหารงบประมาณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ประจำเดือนเดือนกุมภาพันธ์ - มีนาคม 2561


ติดตามความเคลื่อนไหวและประมวลภาพกิจกรรมได้ทาง
https://www.facebook.com/PPSSRU/