หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวสารกองนโยบายและแผน > ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วม Mini_UKMครั้งที่ 19
ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วม Mini_UKMครั้งที่ 19

ผู้ดูแลเว็บ กองแผน
2018-06-06 14:02:38

กองนโยบายและแผน ขอเชิญคณาจารย์และบุคลากร ผู้สนใจเข้าร่วม “โครงการสัมมนาเครือข่ายองค์กรการเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา (Mini_UKM) ครั้งที่ 19” โดยจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 2-3 สิงหาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมแจ้งส่งรายชื่อผ่านช่องทาง  https://goo.gl/forms/helO7pMOt2zrVJgV2 ภายในวันที่ 15 มิถุนายน 2561 สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ นางสาวฝอยทอง สารครวรรณศักดิ์ โทร 0 2160 1073