หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวสารกองนโยบายและแผน > การสัมมนาเครือข่ายองค์กรการเรียนรู้เพื่อการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาMini_UKMครั้งที่ 18
การสัมมนาเครือข่ายองค์กรการเรียนรู้เพื่อการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาMini_UKMครั้งที่ 18

ผู้ดูแลเว็บ กองแผน
2018-02-05 09:14:17

สมัครลงทะเบียผ่านช่องทางออนไลน์ได้ที่ http://www.mini-ukm18.ssru.ac.th/