หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวสารกองนโยบายและแผน > ทบทวนแผนการดำเนินงานของโครงการถกแถลงประเด็นยุทธศาสตร์
ทบทวนแผนการดำเนินงานของโครงการถกแถลงประเด็นยุทธศาสตร์

ผู้ดูแลเว็บ กองแผน
2018-01-24 10:14:38

บ่ายวันนี้(23ม.ค.61) ณ ห้องประชุมสำนักงานอธิการบดี ผศ.ดร.วิทยา เมฆขำ รองอธิการบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ เป็นประธานในการประชุมติดตามผลการดำเนินงานการทบทวนแผนการดำเนินงานของโครงการถกแถลงประเด็นยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดยที่ประชุมเป็นการนำเสนอความคืบหน้าในการดำเนินการตามประเด็นโครงการถกแถลงประเด็นยุทธศาสตร์