หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวสารกองนโยบายและแผน > KMกลุ่มบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการพบผู้ทรงคุณวุฒิเตรียมสรุปองค์ความรู้สู่การสรรหาแนวปฏิบัติที่ดี
KMกลุ่มบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการพบผู้ทรงคุณวุฒิเตรียมสรุปองค์ความรู้สู่การสรรหาแนวปฏิบัติที่ดี

ผู้ดูแลเว็บ กองแผน
2018-06-05 09:47:08


งานประกันคุณภาพและการจัดการความรู้ กองนโยบายและแผน ได้จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างความรู้ความเข้าใจและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM) ด้านการพัฒนาการปฏิบัติงาน ครั้งที่ 3 ในระหว่างวันที่ 30 พ.ค.-4 มิ.ย.ที่ผ่านมา โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.สจีวรรณ ทรรพวสุ ผศ.ดร.ศันสนีย์ จะสุวรรณ์ และ ผศ.ปรเมษฐ์ แสงอ่อน เป็นวิทยากรให้ข้อเสนอแนะในการดำเนินงานและร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับสมาชิกกลุ่มKMบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ จำนวนทั้งสิ้น 45 กลุ่ม เพื่อให้กลุ่ม KM ได้นำข้อเสนอแนะไปสู่การดำเนินงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายในกลุ่ม รวมทั้งสรุปองค์ความรู้ที่ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อเข้าสรรหาแนวปฏิบัติที่ดีในปีงบประมาณ 2561 ต่อไปติดตามความเคลื่อนไหวและประมวลภาพกิจกรรมได้ทาง
https://www.facebook.com/PPSSRU/