หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวสารกองนโยบายและแผน > อบรมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย
อบรมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย

ผู้ดูแลเว็บ กองแผน
2018-01-08 13:30:30

อบรม “การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย” สำหรับผู้บริหารและคณะกรรมการดำเนินงาน ในวันที่ 30 มกราคม 2561 เวลา 13.00-16.00 น. ณ ห้องประชุมช่อแก้ว อาคาร 31 ชั้น 5