หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวสารกองนโยบายและแผน > อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพวิทยากรพี่เลี้ยงFacilitatorรุ่นที่ 2
อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพวิทยากรพี่เลี้ยงFacilitatorรุ่นที่ 2

ผู้ดูแลเว็บ กองแผน
2018-03-09 09:55:02

เช้าและบ่ายวันนี้ (2 มี.ค. 61) กองนโยบายและแผน จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพวิทยากรพี่เลี้ยง(Facilitator) รุ่นที่ 2 โดยได้รับเกียรติจาก รศ.นพ.จิตเจริญ  ไชยาคำ เป็นวิทยากรในการอบรม ผ่านปฏิบัติการในการถอดบทเรียน และเครื่องมือการจัดการความรู้ต่างๆ ทั้งนี้เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับทีมวิทยากรพี่เลี้ยง(Facilitator) ในโครงการสัมมนาเครือข่ายองค์กรการเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา (Mini_UKM) ครั้งที่ 18 ระหว่างวันที่ 4-5 เมษายน 2561 โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาเป็นเจ้าภาพในครั้งนี้


ติดตามความเคลื่อนไหวและประมวลภาพกิจกรรมได้ทาง
https://www.facebook.com/PPSSRU/