หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวสารกองนโยบายและแผน > อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพวิทยากรพี่เลี้ยง
อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพวิทยากรพี่เลี้ยง

ผู้ดูแลเว็บ กองแผน
2018-03-23 09:10:29

22 มี.ค. 2561 เวลา 9.00- 16.00 น. ฝ่ายประกันคุณภาพและการจัดการความรู้ กองนโยบายและแผน จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพวิทยากรพี่เลี้ยง(Facilitator) ณ ห้องประชุมช่อแก้ว ชั้น 5 อาคาร 31 โดยได้รับเกียรติจากศาสตราจารย์ นพ.วุฒิชัย ธนาพงศธร เป็นวิทยากรในการอบรม ทั้งนี้เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับทีมวิทยากรพี่เลี้ยง(Facilitator) ในโครงการสัมมนาเครือข่ายองค์กรการเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา (Mini_UKM) ครั้งที่ 18 ระหว่างวันที่ 4-5 เมษายน 2561 โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาเป็นเจ้าภาพในครั้งนี้


ติดตามความเคลื่อนไหวและประมวลภาพกิจกรรมได้ทาง
https://www.facebook.com/PPSSRU/