หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวสารกองนโยบายและแผน > สร้างความรู้ความเข้าใจต่อการจัดทำต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต
สร้างความรู้ความเข้าใจต่อการจัดทำต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต

ผู้ดูแลเว็บ กองแผน
2018-03-23 09:03:42

21 มี.ค. 2561 ฝ่ายติดตามงบประมาณและสารสนเทศ กองนโยบายและแผน จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง สร้างความรู้ความเข้าใจต่อการจัดทำต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต (ระดับหลักสูตร) โดยวิทยากรจาก คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รศ.ไพบูลย์ ผจงวงศ์ ผศ.ดร.สุธาวัลย์ พฤกษ์อำไพ  และ ดร.สุนีรัตน์  วุฒิจินดานนท์  ณ ห้องสุพรรณิการ์ โรงแรมวังสวนสุนันทา ในเวลา 9.00-16.00 น.


ติดตามความเคลื่อนไหวและประมวลภาพกิจกรรมได้ทาง
https://www.facebook.com/PPSSRU/