หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวสารกองนโยบายและแผน > ชี้แจงการจัดทำประมาณการรายรับ-รายจ่าย
ชี้แจงการจัดทำประมาณการรายรับ-รายจ่าย

ผู้ดูแลเว็บ กองแผน
2018-04-26 10:05:20

วันพุธที่ 25 เมษายน 2561 เวลา 13.00 - 16.00 น. ฝ่ายติดตามงบประมาณและสารสนเทศ จัดการประชุมชี้แจงการจัดทำประมาณการรายรับ-รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562-2566 ให้กับหน่วยงานจัดการศึกษา ณ ห้องประชุมยุทธศาสตร์ กองนโยบายและแผน อาคาร 32 ชั้น 4 โดยชี้แจงแบบฟอร์มวิธีการจัดทำ และข้อมูลที่หน่วยงานต้องเตรียมสำหรับการจัดทำประมาณการฯเพื่อใช้สำหรับการทบทวนแผนกลยุทธ์ทางการเงินระยะ 5 ปีต่อไป


ติดตามความเคลื่อนไหวและประมวลภาพกิจกรรมได้ทาง
https://www.facebook.com/PPSSRU/