หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวสารกองนโยบายและแผน > คำนวณต้นทุนต่อหน่วย ระดับหลักสูตร
คำนวณต้นทุนต่อหน่วย ระดับหลักสูตร

ผู้ดูแลเว็บ กองแผน
2018-03-23 08:59:02

ในระหว่างวันที่ 15- 20 มี.ค. 2561 ณ ห้องประชุมยุทธศาสตร์ ชั้น 4 อาคาร 32 ฝ่ายติดตามงบประมาณและสารสนเทศ กองนโยบายและแผน เปิดคลีนิคให้บริการการคำนวณต้นทุนต่อหน่วย ระดับหลักสูตร  ให้กับผู้ปฏิบัติงาน โดยสร้างความเข้าใจอธิบายวิธีการจัดทำต้นทุนต่อหน่วย ตลอดจนให้คำแนะนำและแนวทางในการจัดหาข้อมูล ทั้งนี้ผู้ปฏิบัติงานที่มาเข้ารับบริการยังได้แลกเปลี่ยนวิธีการปฏิบัติงานร่วมกันและแนะนำวิธีการทำงานให้กับผู้ปฏิบัติงานใหม่อีกด้วย


ติดตามความเคลื่อนไหวและประมวลภาพกิจกรรมได้ทาง
https://www.facebook.com/PPSSRU/