หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวสารกองนโยบายและแผน > มรภ.เชียงใหม่ศึกษาดูงานด้านKM
มรภ.เชียงใหม่ศึกษาดูงานด้านKM

ผู้ดูแลเว็บ กองแผน
2018-06-19 08:02:41

เช้า วันที่ 18 มิถุนายน 2561 ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 5 อาคาร 31 รศ.ดร.วิทยา เมฆขำ รองอธิการบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ พร้อมด้วยบุคลากรกองนโยบายและแผน ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่นำโดย อาจารย์ ดร.ศิริมาศ โกศัลย์พิพัฒน์ ผู้ช่วยอธิการบดี พร้อมด้วยผู้บริหาร และบุคลากรจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ โดยการศึกษาดูงานครั้งนี้เป็นการศึกษาดูงานแนวปฏิบัติที่ดีด้านการจัดการความรู้และการบริหารจัดการเพื่อที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่จะได้นำไปปรับใช้ต่อไป