หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวสารกองนโยบายและแผน > ประชุมคณะกรรมการกำกับติดตามการบริหารงบประมาณเตรียมผลักดันนศฝึกประสบการณ์ต่างประเทศ
ประชุมคณะกรรมการกำกับติดตามการบริหารงบประมาณเตรียมผลักดันนศฝึกประสบการณ์ต่างประเทศ

ผู้ดูแลเว็บ กองแผน
2018-01-25 13:10:30


เช้าวันนี้(25ม.ค.61) ณ ห้องประชุมสำนักงานอธิการบดีชั้น 5 ผศ.ดร.วิทยา เมฆขำ รองอธิการบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการกำกับ ติดตามการบริหารงบประมาณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (ประจำเดือนมกราคม2561) โดยที่ประชุมได้หารือแนวทางการทบทวนประกาศการให้ทุนอุดหนุนการศึกษาแลกเปลี่ยนหรือฝึกประสบการวิชาชีพ ณ ต่างประเทศ เพื่อให้นักศึกษาสามารถนำเสนอผลงานวิจัยและเบิกค่าใช้จ่ายในต่างประเทศได้ พร้อมกับการรายงานผลการดำเนินงานงบลงทุน สถานะทางการเงิน ณ สิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 การพัฒนาระบบสารสนเทศ และหารือแนวทางในการติดตามผลการเบิกจ่ายโครงการพัฒนาสาขาสู่เอตะทัคะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เพื่อเป็นแนวทางในการติดตามความก้าวหน้าของโครงการต่อไป


ติดตามความเคลื่อนไหวและประมวลภาพกิจกรรมได้ทาง
https://www.facebook.com/PPSSRU/