หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวสารกองนโยบายและแผน > กองแผนชี้แจงการบริหารงบประมาณแก่หน่วยจัดการศึกษา ศูนย์ สำนัก และสถาบัน
กองแผนชี้แจงการบริหารงบประมาณแก่หน่วยจัดการศึกษา ศูนย์ สำนัก และสถาบัน

ผู้ดูแลเว็บ กองแผน
2018-06-14 09:15:00

บ่ายวันนี้ (13 มิ.ย. 61) ณ ห้องประชุมพิสมัยพิมลสัตย์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม งานติดตามงบประมาณและสารสนเทศ กองนโยบายและแผน ได้จัดการประชุมชี้แจงการบริหารงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 โดย รศ.ดร.วิทยา เมฆขำ รองอธิการบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ เป็นประธานในการประชุม ร่วมกับผู้บริหารหน่วยงานจัดการศึกษา ศูนย์ สำนัก และสถาบัน ที่ประชุมได้ทบทวนกรอบวงเงินงบประมาณ พร้อมทั้งรับทราบการวิเคราะห์สถานะทางการเงิน และชี้แจงและขอความเห็นในการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของสถาบันอุดมศึกษา เพื่อให้หน่วยงานจัดการศึกษาวางแผนในการบริหารงบประมาณต่อไปติดตามความเคลื่อนไหวและประมวลภาพกิจกรรมได้ทาง
https://www.facebook.com/PPSSRU/