หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวสารกองนโยบายและแผน > สวนสุนันทาจัดประชุมเตรียมความพร้อมเจ้าภาพMini_UKM ครั้งที่ 18
สวนสุนันทาจัดประชุมเตรียมความพร้อมเจ้าภาพMini_UKM ครั้งที่ 18

ผู้ดูแลเว็บ กองแผน
2018-02-05 08:42:35

วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 9.00 น. ณ ห้องประชุม 4764 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ผศ.ดร.วิทยา เมฆขำ รองอธิการบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ เป็นประธานประชุมเครือข่าย Mini_UKM ครั้งที่ 18 เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดกิจกรรมสัมมนา เครือข่ายองค์กรการเรียนรู้ เพื่อการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา Mini_UKM ครั้งที่ 18 ซึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาเป็นเจ้าภาพ โดยมีสมาชิกเครือข่ายจากมหาวิทยาลัยนครพนม มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ และ ศ.นพ.วุฒิชัย ธนาพงศธร ,รศ.นพ.จิตเจริญ  ไชยาคำ ผู้ทรงคุณวุฒิ ร่วมหารือแนวทางในการจัดงาน

ติดตามความเคลื่อนไหวและประมวลภาพกิจกรรมได้ทาง
https://www.facebook.com/PPSSRU/