หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวสารกองนโยบายและแผน > ประธานกิจกรรมหลักประชุมขับเคลื่อนกิจกรรมครบรอบ80ปี
ประธานกิจกรรมหลักประชุมขับเคลื่อนกิจกรรมครบรอบ80ปี

ผู้ดูแลเว็บ กองแผน
2018-08-02 08:57:14

           ช่วงเช้าของวันที่ 1 สิงหาคม 2561 รศ.ดร.วิทยา เมฆขำ รองอธิการบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ เป็นประธานในการประชุม คณะกรรมการจัดงานครบรอบ 80 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา "มหาวิทยาลัยแม่แบบที่ดีของสังคม" (คณะกรรมการดำเนินงาน : ประธาน Concept และประธานกิจกรรมหลัก) ครั้งที่ 5/2561 ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 5 อาคาร 31 โดยมีประธาน Concept และประธานกิจกรรมหลักและคณะกรรมการเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้

           ในการประชุมครั้งนี้มีการแจ้งข้อสังเกตและข้อเสนอแนะจากสภามหาวิทยาลัย จากนั้นเป็นการหารือในการนำสินค้าประชารัฐมาจัดจำหน่าย ต่อมาเป็นการพิจารณางบประมาณเพิ่มเติมการจัดงานครบรอบ 80 ปี และพิจารณาความก้าวหน้าของการดำเนินการในประเด็นต่างๆตามแต่ละ Concept  สำหรับงานครบรอบ 80 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทานั้นจะจัดขึ้นในวันที่ 8-11 พฤศจิกายน 2561


ติดตามความเคลื่อนไหวและประมวลภาพกิจกรรมได้ทาง
https://www.facebook.com/PPSSRU/