หน้าหลัก > ข่าว > เอกสารเผยแพร่ > เล่มแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560-2564) และแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
เล่มแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560-2564) และแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

ผู้ดูแลเว็บ กองแผน
2018-03-23 15:59:51


สามารถ download ได้ที่ https://ssru.ac.th/datafiles/ssrubook/file/plan5.pdf