หน้าหลัก > ข่าว > เอกสารเผยแพร่ > แบบฟอร์มรายงานการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ชุดที่2
แบบฟอร์มรายงานการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ชุดที่2

ผู้ดูแลเว็บ กองแผน
2018-04-19 11:16:41

เอกสารประกอการประชุม 19 เมษายน 2561 เวลา 13.30 - 16.00 น.  ประชุมชี้แจงการเขียนรายงานผลการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561  ณ ห้องประชุมสำนักงานอธิการบดี ชั้น 5 อาคาร 32