วันพุธ, 07 มิถุนายน 2560 00:00

อบรมเข้ม CHE QA Online รับประกันคุณภาพการศึกษา5 มิ.ย. 60 ฝ่ายประกันคุณภาพและการจัดการความรู้ กองนโยบายและแผน จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้งานระบบฐานข้อมูลด้านประกันคุณภาพการศึกษาฯ CHE QA Online ประจำปีการศึกษา 2559 ให้กับบุคลากรผู้ปฏิบัติงานด้านประกันคุณภาพ ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 3551 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เพื่อเป็นการเตรียมพร้อมในการรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 2559 ที่จะจัดขึ้นในเร็วๆนี้

ติดตามความเคลื่อนไหวและประมวลภาพกิจกรรมได้ทาง
https://www.facebook.com/PPSSRU/11. 2017