ติดตามผลงานเราได้ที่ :

FacebookSSRU

ข่าวประชาสัมพันธ์

กองแผนเร่งวิเคราะห์หาสาเหตุของ 3 ตัวชี้วัดที่ไม่บรรลุเป้าหมาย

อ่านต่อ

Updateมาตรฐานครุภัณฑ์ สิงหาคม 2559

อ่านต่อ

08. 2016