ติดตามผลงานเราได้ที่ :

SSRUSSRU Facebook

ข่าวประชาสัมพันธ์ :

ชี้แจงเหตุผลในการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณเน้นถูกต้องโปร่งใสได้ประสิทธิภาพ

อ่านต่อ

อบรมเครื่องมือ KM เพื่อพัฒนางานมุ่งผลักดันการจัดการความรู้สายสนับสนุน

อ่านต่อ

02. 2017