หน้าหลัก > กิจกรรม > ปฏิบัติราชการ > ประชุมคณะกรรมการติดตามการบริหารงบประมาณฯ
ประชุมคณะกรรมการติดตามการบริหารงบประมาณฯ

ผู้ดูแลเว็บ กองแผน
8 ก.ค. 62 - 31 ก.ค. 62

 18 กรกฎาคม 2562 เวลา 14.00 ประชุมคณะกรรมการติดตามการบริหารงบประมาณฯ ณ ห้องประชุมสำนักงานอธิการบดี ชั้้น5